Home
Resultaten 1999 - 2014
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Begrippen en Referenties
Publicaties/Downloads
Contact
Campagne duurzaam inkopen
Faq
 
Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)
 

Duurzame Ontwikkeling
Een duurzame ontwikkeling is het zoeken naar een goede balans tussen ecologische, economische en sociale belangen, hier en daar, nu en later. Het gevoel van vooral samen verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van toekomstig leven.
 
Gemeenten spelen een sleutelrol
De realisatie van een duurzame ontwikkeling vereist een vertaalslag van internationale afspraken naar lokaal handelen en andersom het verbinden van lokale belangen met de mondiale agenda.
 

ISO 26000
In 2010 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) vastgesteld, de zogeheten ISO 26000 richtlijn. Deze biedt handvatten voor elk type organisatie om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te vullen en op gestructureerde wijze te implementeren.
 

Referenties
Voor het actualiseren van de vragenlijsten in 2013 is met gebruik gemaakt van diverse informatiebronnen en een adhoc klankbordgroep.

 

Developed with QwikZite (version 1.12)