Home
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Publicaties/downloads
Contact
Duurzame Ontwikkeling: monitoring en benchmarking voor en door provincies
In het recente verleden zijn er diverse pogingen gedaan om de stand van zaken en prestaties van provincies m.b.t. (onderdelen van) duurzaamheid in kaart te brengen. Provincies willen graag weten hoe ze het doen in objectieve zin (monitoring: objectief, registrerend) en hoe zich dat verhoudt tot de prestaties van andere provincies (benchmarking: subjectief, normerend). Tot op heden is dat echter niet goed uit de verf gekomen. Sommige provincies zijn momenteel actief op dit gebied, w.o. Brabant, Zuid-Holland en Utrecht. Andere provincies waren dat in het verleden (w.o. Gelderland, Zeeland, Limburg en Flevoland), maar in de meeste provincies speelt het nu niet of nauwelijks. Dat maakt ‘kijken en vergelijken’ tussen alle provincies erg moeilijk.
Tegelijkertijd weten we op het niveau van gemeenten dat monitoring/benchmarking heel positief kan werken. De ervaringen met bijvoorbeeld de Lokale Duurzaamheidmeter (LDM) laten dat zien: niet alleen werkt het competitie-element maar het interactieve karakter kan in de praktijk als een belangrijke impuls werken voor het de maatschappelijke dialoog tussen overheid en samenleving. Het is geen wondermiddel, het werkt ook niet altijd en overal, maar het levert in veel gemeenten aanwijsbaar inspiratie en soms vernieuwing op.
 
Door Paul van Oeffelt en Ad Bijma, Agentschap NL – programma LvDO
 

De kracht van de Provinciale Duurzaamheidsmeter

  • Het geeft inzicht in de stand van zaken omtrent provinciale aansturing van duurzame ontwikkelingen
  • Benchmarking met collega's
  • Leren van elkaar
  • Betrokkenheid van provinciale stakeholders
  • Instrument om de provincie te profileren op het gebied van Duurzame Ontwikkeling
  • Inspiratie, nieuwe ideeën, vergroting van het netwerk, relatiemanagement zowel provinciaal als departementaal als landelijk
  • Uitstraling van een open, transparante provincie
Developed with QwikZite (version 1.12)