Home
Resultaten
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Publicaties/downloads
Contact
"Duurzaamheid zit ons in de genen."
Peter Glas, voorzitter Unie van Waterschappen, Klimaatcongres 17 november 2010
 
Deze Duurzaamheidsmeter biedt inzicht en overzicht wat betreft de ambities en initiatieven die een waterschap heeft op het gebied van duurzame ontwikkeling.
 
Het instrument is geënt op de bekende drie dimensies van duurzame ontwikkeling, te weten People, Planet en Profit. Daaraan is een vierde component Process toegevoegd om het belang van een integrale benadering en het proces van internalisering te benadrukken.
 
Process
People
Planet
Profit
Sociaal beleid
                  
CO2 & Energie
Ketenverant-
woordelijkheid
Burgerparticipatie
Natuur & Milieu
Duurzame Economie
(Internationale)
Samenwerking
Water & Ruimte
Innovatie
 
De Duurzaamheidsmeter voor Waterschappen is op initiatief van het  Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ontwikkeld in samenwerking met diverse collega’s uit de waterwereld. De huidige versie is sinds juni 2011 online. 
 
 
Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de Helpdesk Duurzaamheidsmeter
06-53 52 36 46 (Martha Klein)
 

   volg de Duurzaamheidsmeter op Twitter

 

Developed with QwikZite (version 1.12)