Home
Resultaten 1999 - 2014
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Begrippen en Referenties
Publicaties/Downloads
Contact
Campagne duurzaam inkopen
Faq
Historie Lokale Duurzaamheidsmeter

De Lokale Duurzaamheidsmeter startte in 1999 met de eerste meting, onder de naam 'Lokale Duurzaamheidsspiegel'. Het uitgangspunt was en is nog steeds zorg te dragen voor een vertaalslag van de mondiale duurzaamheidsagenda, bekent als Agenda 21 (en vervolgafspraken), naar de praktijk van lokaal bestuur. Het was een initiatief van NCDO in samenwerking met de COSsen. Tachtig gemeenten deden mee, er waren toen nog acht vragenlijsten. De eerste winnaar was de gemeente Rotterdam. Bij de start was een wisselbokaal ontworpen, die vervolgens naar Breda ging.
 
De 'spiegel' kreeg in 2004 een doorstart in de vorm van de huidige 'Lokale Duurzaamheidsmeter'. De duurzaamheidsmeter werd aangepast: minder vragenlijsten, actuelere vragen en een betere presentatie van resultaten en grote deelname van gemeenten. In de periode 2003 en 2004-2005 samen namen 432 gemeenten deel aan één of meerdere onderdelen van de duurzaamheidsmeter. De resultaten boden voor velen een aardige inspiratiebron om aandacht te generen voor duurzaamheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006.
 

In 2006-2007 is een deel van de vragenlijsten aangepast en gebruikt voor een landelijke benchmark Duurzaam Inkopen.

 

In 2009, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, is de Lokale Duurzaamheidsmeter wederom vernieuwd. Deze editie werd nog duidelijker geënt op de drie dimensies van duurzame ontwikkeling, te weten People, Planet en Profit. Eind 2009 hadden 167 gemeenten één of meerdere vragenlijsten ingevuld en zijn de zes koplopers die meer dan 90% scoorden door Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) gehuldigd, te weten Breda, Alkmaar, Nijmegen, Groningen, Tilburg en Amersfoort.  

 

In het kader van de Earth Summit 2012 (Rio + 20) is in 2012 met dezelfde editie extra campagne gevoerd en een tussenstand opgemaakt van de gemeentelijke scores op de Lokale Duurzaamheidsmeter. In de periode 2009 - 2012 hebben ruim 200 gemeenten de vragenlijsten online ingevuld.

 

In 2013 zijn wederom de vragenlijsten geactualiseerd. De indeling People, Planet, Profit is gehandhaafd. Nieuw uitgangspunten waren:

  • Aansluiting zoeken bij de internationale ISO 26000 richtlijn voor MVO. Dit betekent o.a.meer nadruk op ‘accountability’, de rol van stakeholders en nieuwe partnerschappen.

  • Scherper onderscheid maken tussen de voorbeeld rol van de gemeente als organisatie en aansturen van duurzame ontwikkelingen binnen de gemeenschap.

  • Inspelen op veranderende rol van de overheid: van regisserend naar faciliterend en op sommige terreinen wellicht zelfs meer een participerende rol. M.a.w.: meer aandacht voor burgerkracht, organiserend vermogen, aansluiting bij bestaande initiatieven

 

Voor het aanpassen van de vragenlijsten is elke keer gebruik gemaakt van een adhoc klankbordgroep.

De vragenlijsten en resultaten van voorafgaande jaren zijn nog steeds beschikbaar via de website www.duurzaamheidsmeter.nl.

 

Developed with QwikZite (version 1.12)