Home
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Publicaties/downloads
Contact
De Provinciale Duurzaamheidsmeter biedt inzicht en overzicht van welke ambities en initiatieven een provincie heeft op het gebied van duurzame ontwikkeling. De inhoud en werkwijze zijn gebaseerd op de Lokale Duurzaamheidsmeter voor gemeenten.
 
 
Dit instrument bestaat sinds 1999 en is destijds ontwikkeld door COS Nederland, de vereniging van centra voor internationale samenwerking. De provinciale versie is met financiele steun vanet interbestuurlijke programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling tot stand gekomen.
 
Process
People
Planet
Profit
Maatschappelijke participatie
                  
Klimaat & energie
 
Eigen bedrijfsvoering
Sociaal beleid
Natuur & milieu
 
Bedrijfsleven
 
Globalisering
Waterbeheer
Mobiliteit
 
  
“De provincies vormen de schakel tussen de gemeenten en het rijk en worden daarom het middenbestuur genoemd. Ze voeren simpel gezegd de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het rijk te klein. De provincies werken veel samen met de andere overheden (rijk, gemeenten en waterschappen) en met bedrijven en maatschappelijke organisaties.”  www.provincies.nl

U kunt hier verder lezen over de Provinciale Duurzaamheidsmeter.


 
Voor vragen kunt u terecht bij de Helpdesk Duurzaamheidsmeter:

p/a FairBusiness
06-53 52 36 46 (Martha Klein, coördinator)
 
 

   volg de Duurzaamheidsmeter op Twitter

 
 
 

Developed with QwikZite (version 1.12)