Home
Resultaten 1999 - 2014
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Begrippen en Referenties
Publicaties/Downloads
Contact
Campagne duurzaam inkopen
Faq
Publicaties

 
In de loop van de jaren zijn vanuit het werk rond de Lokale Duurzaamheidsmeter regelmatig publicaties verschenen, vooral in de vorm van handleidingen en verslagen. De handleidingen van het laatste jaar en zoveel mogelijk verslagen nemen we hier op:
 
2014
 
2013

 
2012

2011

 

2009

2008
 

2007
 

2006
 

2004/2005
 

2003

 • De grenzeloos duurzame gemeente, verslag van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2003
  Van de duizenden gegevens is in dit verslag een analyse gemaakt. In ruim 40 pagina's worden de belangrijkste resultaten en uitdagingen van de Lokale Duurzaamheidsspiegel beschreven.
  (PDF-file, 1615 kB)
 • Dieper graven met de Duurzaamheidsspiegel
  De Lokale Duurzaamheidsspiegel is meer dan een competitie met een knipoog. De vragenlijsten bieden een kijkje in de diverse beleidsvelden. Voor de thema's 'lokaal/mondiaal', 'klimaat' en 'water' werken we een methodiek uit waarmee u inzicht krijgt in de sterke en zwakke punten van deze beleidsvelden. Dat kan u helpen om met de gemeente de inhoudelijke discussie aan te gaan en te voorkomen dat het debat alleen maar gaat over hoe 'hoog' de gemeente scoort.
  (PDF-file, 63 kB)
 

2002

 • De Lokale Duurzaamheidsspiegel 2002 - Het Verslag
  De resultaten van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2002 worden in 50 overzichtelijke pagina's voor u op een rij gezet en geanalyseerd. Indicatoren, maatregelen en provincies worden met elkaar vergeleken zodat ook beleidsmatige conclusies getrokken kunnen worden.
  (PDF-file, 477 kB)
Developed with QwikZite (version 1.12)