Home
Resultaten 1999 - 2014
Nieuws
Nieuwsbrief
Links
Begrippen en Referenties
Publicaties/Downloads
Contact
Campagne duurzaam inkopen
Faq
Welkom op de website van de Lokale Duurzaamheidsmeter
 

De Lokale Duurzaamheidsmeter is een instrument dat inzicht biedt in de ambities en initiatieven van gemeenten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Ook is het instrument een handvat voor maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven om met gemeenten in gesprek te gaan over duurzame ontwikkeling.
 
De Lokale Duurzaamheidsmeter bestaat uit drie vragenlijsten, geënt op de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Profit. Gemeenten kunnen de vragenlijsten online invullen, waarna de resultaten zichtbaar worden op deze website. De structuur van de nieuwste versie:

 

 

People
Planet
Profit
Verankering in de organisatie
 
Klimaat & energie
Duurzaam Inkopen
Burgerparticipatie
Natuur & Water
 
Duurzame mobiliteit
Duurzaamheid en Samenleving
Afval & Vervuiling
MVO/Duurzaam Ondernemen
 
 

Editie 2013/2014

Met oog op de gemeenteraadverkiezingenvan 19 maart 2014 is er in 2013 met verenigde krachten een nieuwe, geactualiseerde versie van de Lokale Duurzaamheidsmeter ontwikkeld met financiele steun van het Rijksprogramma DuurzaamDoor.

De vragenlijsten en resultaten van de scores op People, Planet, Profit blijven voorlopig beschikbaar maar de vragen kunnen niet meer online worden ingevuld.

Samenwerkingspartners:

Lokale Energie Etalage

De Lokale Duurzaamheidsmeter maakt momenteel deel uit van het VNG-projectteam 'Monitoring'. Door de ontwikkeling van de zogeheten Lokale Energie Etalage is voor elke gemeente in beeld gebracht wat lokale ambities, activiteiten, trends, omgevingsfactoren en resultaten zijn gerelateerd aan de uitvoering van het Energieakkoord. Zie waar uw gemeente staat op de website: www.lokaleenergieetalage.nl 

Voor meer informatie over het VNG-ondersteuningsprogramma zie www.vng.n/energie

Governance Monitor Duurzame Gemeenten

In 2016 is samen met Telos, het universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling in Tilburg, en VNG International gewerkt aan de ontwikkeling van de Governance Monitor Duurzame Gemeenten.

Deze monitor meet voor alle gemeenten in ons land de bestuurskracht voor duurzame ontwikkeling en is gebaseerd op 3700 documenten en andere bronnen, zoals het coalitieakkoord, de begroting en het inkoopbeleid. Zie voor meer informatie de website van Telos: www.telos.nl

 


Voor vragen kunt u terecht bij de Helpdesk Duurzaamheidsmeter:

p/a FairBusiness
T 06-53 52 36 46 (Martha Klein, coördinator)
E info@duurzaamheidsmeter.nl


Lees hier meer over de historie van de Lokale Duurzaamheidsmeter >>

 


   volg de Duurzaamheidsmeter op Twitter

 

Developed with QwikZite (version 1.12)