Terug naar de hoofdsite

In deze vragenlijst ligt het accent op de economische dimensie (Profit) van duurzame ontwikkeling. Om een compleet beeld te krijgen van het duurzaamheidsbeleid van het waterschap, is het wenselijk dat ook de vragenlijsten Process, People en Planet ingevuld worden.

Wilt u direct de vragenlijst van dit thema invullen? Klik in het menu op 'Vragen' om van start te gaan.


Verwante begrippen: duurzaam produceren en consumeren (spel van vraag & aanbod) ketenverantwoordelijkheid, innovatie.

De ‘P’ van Profit staat ook voor ‘Progress’ en ‘Prosperity’, vooruitgang en welvaart. Een ondernemer zal in zijn bedrijfsvoering en keuzes voor investeringen altijd de balans opmaken tussen kosten en baten. Een maatschappelijk verantwoord oftewel duurzaam ondernemer, neemt in zijn besluitvorming ook de milieu- en sociale aspecten mee (maatschappelijke kosten en baten) en kijkt eveneens naar effecten op langere termijn. Water is voor diverse economische sectoren een belangrijke factor. Voor waterschappen ligt er een bijzondere uitdaging, om samen met het bedrijfsleven, te zoeken naar win-win situaties. Naar mogelijkheden waarbij economische activiteiten een bijdrage leveren aan een duurzaam waterbeheer.

Denk mondiaal, handel lokaal
Omdat in de primaire en secundaire bedrijfsvoering van waterschappen vaak gebruik gemaakt wordt van grondstoffen die deel uit maken van internationale productketens, is het relevant om duurzaamheid vanuit mondiaal perspectief te bekijken. Relevante internationale en nationale afspraken op dit terrein zijn:

Opbouw van de vragenlijst Profit
De vragenlijst bestaat uit drie thema’s: 1) Ketenverantwoordelijkheid 2) Duurzame Economie 3) Innovatie