Terug naar de hoofdsite

In de vragenlijst 'Process' ligt het accent op het proces van institutionalisering en internalisering van duurzame ontwikkeling binnen kernprocessen van de organisatie. Verankering van duurzaamheid in Bestuur, Organisatie, Planningcyclus en Communicatie. Om een compleet beeld te krijgen van het duurzaamheidsbeleid binnen het waterschap, is het belangrijk om ook de vragenlijsten People, Planet en Profit in te vullen.

Wilt u direct de vragenlijst van dit thema invullen? Klik in het menu op 'Vragen' om van start te gaan.


Sturen op duurzame ontwikkeling betekent voor de overheid in de praktijk dat er in alle soorten besluitvorming rekening gehouden wordt met eventuele negatieve effecten van beleidskeuzes. Niet alleen binnen de eigen grenzen, ook elders en later.

“De waterschappen geven steeds meer invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat betekent dat zij bij keuzes over de wijze waarop zij hun doelen realiseren, aspecten van sociaal-culturele, ecologische en economische aard meewegen”. Bron: Waterschapsspiegel 2010, hfst 8, p.43